Privacy statement

Inleiding

Petit gâteau neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met bonjour@petitgateau.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke

Petit gâteau is de besloten vennootschap Petit gâteau BV, kantoorhoudende te (1013 EV) Amsterdam aan de Haarlemmerstraat 80 HS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64779068. Wanneer Petit gâteau uw persoonsgegevens verwerkt, is Petit gâteau de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Petit gâteau uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Petit gâteau persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Petit gâteau voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Petit gâteau worden bewaard.

Bestellingen

Doeleinde: levering bestelling

Algemene persoonsgegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), bezorgadres, rekeningnummer(s), betalingsgegevens. In voorkomende gevallen: geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens: informatie betreffende allergieën, andere aandoeningen

Grondslag: uitvoering overeenkomst, uitdrukkelijke toestemming (bijzondere persoonsgegevens)

Bewaartermijn: 13 maanden na de laatste bestelling

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief en Retargeting

Algemene persoonsgegevens: klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, User ID

Grondslag: uitdrukkelijke toestemming

Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt Petit gâteau uw persoonsgegevens?

Petit gâteau heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt, bijvoorbeeld door het doen van een bestelling bij ons in de winkel of via onze website. Door het aldus verstrekken van persoonsgegevens geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn, bijvoorbeeld voor het afhandelen van uw bestelling.

Zijn alle klantdata die Petit gâteau van u bezit persoonsgegevens?

Nee, niet allemaal. Informatie over de producten die u bij ons koopt, of bestellingen die gekoppeld zijn aan uw trouwdag of andere bijzondere dag, zijn gegevens die wij verwerken maar zijn geen persoonsgegevens. Richtinggevend in dit verband is of de gegevens makkelijk te herleiden zijn naar u als individueel persoon.

Overigens hanteert Petit gâteau voor al haar klantdata het hoogste, naar de op dat moment geldende stand der techniek, beveiligingsniveau.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzien

U kunt altijd uw eigen (persoons)gegevens bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Petit gâteau over u zijn vastgelegd, kun u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in u account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Petit gâteau. U kunt verzoeken dat Petit gâteau uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Petit gâteau te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Petit gâteau of een derde plaatsvindt, heb u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Petit gâteau u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren, tenzij u deze gegevens opnieuw aan ons verstrekt.

Een verzoek zoals hierboven omschreven kan verstuurd worden naar bonjour@petitgateau.nl. Petit gâteau zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Petit gâteau een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Petit gâteau uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens delen met andere partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij uw bestelling bij u laten bezorgen door een bezorgdienst. Aan deze bezorgdienst worden dan in ieder geval uw naam, bezorgadres en telefoonnummers verstrekt.

Ook kunnen wij ons klantenbestand laten beheren door een derde partij, die gespecialiseerd is in customer relation management software. Wij letten er daarbij speciaal op dat deze software voldoende is beveiligd tegen aanvallen van buitenaf.

Met alle derde-partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. In deze verwerkersovereenkomsten is onder meer omschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welk doel. Ook is altijd de verplichting opgenomen dat de verwerker de persoonsgegevens niet mag verwerken buiten onze instructies om.

Daarnaast kan het zijn dat Petit gâteau verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Petit gâteau zal in geen geval uw persoonsgegevens delen met een andere partij (niet zijnde een verwerker), zonder daarvoor eerst uw uitdrukkelijke toestemming te vragen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Petit gâteau worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Petit gâteau worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website beter functioneert en het gebruiksvriendelijk is voor u.Voor deze cookies is geen toestemming nodig.

Analytische cookies

Hierbij wordt alleen een cookie aangemaakt wanneer u de website voor het eerst bezoekt. Dit houden wij bij zodat we weten hoeveel bezoekers onze website heeft, hoe vaak de website bezocht wordt en andere statistische doeleinden. Deze gegevens zijn anoniem en voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming nodig.

Tracking cookies

Deze cookies houden bij welke internetpagina’s u heeft bezocht. Deze cookies worden gebruikt zodat we kunnen afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn, op basis hiervan kunnen wij u een persoonlijke aanbieding doen. Voor het plaatsen van deze cookies hebben we uw toestemming nodig.

Cookies van externe parijen

Op deze website plaatsen we geen cookies van externe partijen. Wel plaatsen wij links naar websites van derde partijen (zoals magazines die aandacht aan ons besteden) en naar sociale mediaplatforms. Door op deze links te klikken verlaat u de omgeving van petitgateau.nl, ons cookiebeleid is dan niet meer van toepassing.

Cookies aanpassen en beheren

Als je deze website voor het eerst bezoekt krijg je onze cookiemelding te zien. Als je geen marketingcookies wilt activeren dan kun je ervoor kiezen deze niet te accepteren. Nadat je een keuze hebt gemaakt dan verschijnt de cookiemelding niet opnieuw. Als je je cookie-instellingen daarna wilt wijzigen, dan kun je dat hier doen.

Je kunt daarnaast ook je cookies beheren via de browser die je gebruikt. De manier waarop je dat kunt doen verschilt per browser en apparaat dat je gebruikt. Als je je browser zo instelt dat daarmee alle cookies worden geweigerd, dan kan dat tot gevolg hebben dat (sommige delen van) de website niet optimaal werkt.

Wijziging privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd, onder andere vanwege wijziging in de regelgeving. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen.

Klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop Petit gâteau uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar bonjour@petitgateau.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Petit gâteau uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar dit adres. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens te De Haag.

Winkelwagen
Scroll naar boven